Kören ÅSMA under en Danmarksresa 2013. Många av dessa herrar sjunger fortfarande med i ÅSMA Andante.

ÅSMA Andante - kören som värnar om traditionen

ÅSMA Andante verkar numera under Arbis och går också under namnet Arbis Manskör. Andante består av sångare som under många år har sjungit i ÅSMA och gärna värnar om den manskörstradition som finns i Svenskfinland - både repertoar- och umgängesmässigt.

Andante sjunger klassisk manskörsrepertoar och övar under våren 2019 i musiksalen i Arbis, på torsdagar klockan 19.30 till 21.15.

ÅSMA Andante leds av Misa Ståhl-Norrholm.