ÅSMA Allegro under sin första egna konsert i Sigynsalen på självständighetsdagen 2018, ledda av Sam Fröjdö. Foto: Benedict Slotte

ÅSMA Allegro - kören som vill föra manskörssången vidare

I och med att ÅSMA delades upp i två körer, enligt ambitionsnivå, hösten 2018, så bildades Allegro. Kören består till stor del av gamla sångare ur Brahe Djäknar, sångare mitt i livet som inte hinner engagera sig i de många projekt som studentkören tar sig an, men fortfarande vill få en utmaning rent musikaliskt - och samtidigt hålla den sociala samvaron levande i kören.

I övrigt har kören också andra erfarna manskörssångare och en del nybörjare, som inte är rädda för att ta sig an en utmaning.

Kören sjunger gärna nykomponerade eller åtminstone moderna manskörssånger och vill gärna tänja på gränserna för vad en kör kan och vill göra. 

Vill du sjunga med i kören är det bara att kontakta dirigenten eller styrelsen, men förbered dig på ett sångprov första gången du kommer till övningen, så att vi kan bestämma din erfarenhetsnivå och stämma.

Kören leds av Tommi Penttinen.