Sjung med i ÅSMA Allegro eller Andante!

Vill du sjunga i manskör? ÅSMA erbjuder två möjligheter för dig.

Kören Allegro kan du läsa mer om här.
Är du intresserad av att sjunga med, ta kontakt med körens ordförande Johnny Nykvist, eller sekreterare Robin Sjöstrand.

Kören Allegro kan du läsa mer om här.
Är du intresserad av att sjunga med, ta kontakt med körens dirigent Misa Ståhl-Norrholm.